تبلیغات
فرهنگ - والیبال درگذشته

والیبال درگذشته

یکشنبه 29 آذر 1388 09:11 ب.ظ

نویسنده : علی خزائی

تاریخچه والیبال ایران

ورزش والیبال حدود 1299 شمسی یعنی 80 سال قبل ، (درسال 1379 توسط آقای میر مهدی ورزنده استاد بزرگ ورزش ، به ایران آورده شد واز دارالمعلمین ورزش آغاز به تعلیم گردید بازی والیبال درایران ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود وبه اشکال مختلف آن را بازی می کردند . فنون وتاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین آن پایه واساس اصولی نداشت وهر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی خود که حداکثر با مشت یا سمبه زدن همراه بود با توپ باز یمی کرد لیکن در سال 1302 شمسی با استفاده از ترجمه مجلات خارجی قوانینی که درآن زمان در کشورهای دیگر اجرا م یشود درایران نیز تا حدودی از آن پیروی می گردید طول و عرض زمین در آن موقع 10*20 متر بود ودر هر طرف زمین 9تا 11 نفر با استفاده از سر ودست با توپ بازی می کردند گردش یا چرخش بازیکنان به صورت جدی وجود نداشت و هر کس در هر محلی که بیشتر تخصص داشت به طور ثابت درآن محل بازی می کرد از سال 1304 توجه بیشتری ازجانب علاقمندان به این ورز ش معطوف گردید و ظرف مدت کمی عده زیادی جذب این ورزش شدند به طوریکه تمرینات والیبال در سه محل به شکل جدی و مستمر دنبال شد این سه محل عبارتند از :

د1- دارالمعلمین ورزش 2- کلوپ شایسته یا اجتماعیون 3- کلوپ ورزش کالج البرز محل سوم دارای امکانات و زمین هیا زیادتری بود ودر نتیجه جوانان بیشتری به تمرینات اشتغال داشتند پس از چند مان تمرین اولین مسابقه والیبال در سال 1304 بین دو تیم دارلمعلمین ورز ش و کلوپ شایسته انجام گرفت که با هیجان فراوان توام بود . چون مسابقه برا ی مردم تازگی داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم مسابقه دهنده بوجود آمده وبر هیجانش افزوده شود این مسابقه مقدمه ای برای توسعه روز افزون این ورزش گردید

برای تمرینات و آماده نمودن افراد کلوپ شایسته اجتماعیون ، مرحوم شمس الدین شایسته که سالیان دراز خدمات ارزنده ای در ورز ش کشور انجام داده اند ، تلاش بسیاری می نمود و خود نیز یکی از بازیکنان ورزیده آن دوره محسوب می شد .

ازبازیکنان خوب دوران قدیم می توان آقایان : حسن گوشه – بدیع الله محزوب –ناصر خان رفیعان – دکتر علی کنی – دکتر علی یوسفی – علی اکبر همایونی – حاجی مقدم – نصراله مقدم – صادق ریاحی و چارلی اسماعیل زاده – اوشار نقابت و پالیزی را نام برد .

 

 

 

 

 

 

 

قوانین

استاد: نعمتی

 

 

قسمت اول

۱- والیبال در سال ۱۸۹٥ برابر با ۱۲۷٤ شمسی، توسط شخصی به نام ویلیام مورگان آمریکایی ابداع شد.

۲- نام والیبال در ابتدا مین تونت بوده است.

۳- والیبال در ابتدا ۹ نفره بوده و قوانین خاصی نداشته است.

٤- طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.

 

قسمت دوم

۱- یک تیم والیبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد كه از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو آزاد است.

۲- وظایف کاپیتان: شركت در قرعه كشی انتخاب زمین یا سرویس اول

۳- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.

٤- كفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.

 

 

 

قسمت سوم

کاپیتان یک تیم والیبال در دو بخش کاپیتان تیم و کاپیتان بازی فعالیت دارد. فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.

حضور هر تیم با كمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.

در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلف است.

دریافت كارت زرد مساوی است با از دست دادن یک امتیاز و سرویس دریافت كارت قرمز باعث اخراج فرد می شود و امتیاز سرویس را از دست نمی دهد. دریافت كارت زرد و قرمز باعث اخراج فرد از جریان بازی و سالن می شود. یک بازی شامل ٥ گیم است و هر گیم ۲٥ امتیازی، گیم پنجم ۱٥ امتیازی است و هر تیم که سه گیم را ببَرد، برنده نهایی است.

در هر گیم دو تایم اوت و ۶ تعویض وجود دارد.

  قسمت چهارم

۱- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می كند:

   ۱) استفاده از وسایل الكترونیک

   ۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی

۲- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.

۳- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.

٤- داشتن راكت شماره دار برای تعویض ضروری است.

٥- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.

۶- وقفه های قانونی، تایم اوت و تعویض است.

 قسمت پنجم

۱- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.

۲- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.

۳- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شكستگی آنتن باشد.

٤- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.

٥- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.

  قسمت ششم

۱- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.

۲- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث كارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.

۳- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.

٤- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.

٥- لیبرو بازیکن دفاعی است و حق سرویس، آبشار، حمله و دفاع ندارد.

۶- لیبرو بدون اجازه داور وقتی كه بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.

۷- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.

 قسمت هفتم

۱- قوانین در والیبال شامل ۲۸ مورد می باشد.

۲- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می كنند.

۳- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.

٤- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.

٥- استتار: پوشاندن بازیکن سرویس زننده و توپ تا هنگام ورود به زمین حریف توسط دیگر بازیکنان را استتار گویند.

۶- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.

۷- خطاهای سرویس:

۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.

۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.

۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.

٤) با دو دست یا سر و پا بزند.

٥) رعایت نكردن چرخش.

 

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: والیبال درگذشته ،
دنبالک ها: ورزش ،
آخرین ویرایش: - -